ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 26 เมษายน 2561 เวลา 13:39
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เอกภพ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเหตุ : 0.35x9.0 Dowel Bar 5-DB12 entire length Stirrup 1-RB6 @ 0.20