ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 เมษายน 2561 เวลา 22:31
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ทิพย์วิมล นิลจันทร์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 18 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : เข็ม I 0.22x0.22x21 บรรทัดแรกที่ให้ติ๊กด้านบนไม่ทราบขนาดค่ะเลยติ๊ก30