ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 เมษายน 2561 เวลา 17:07
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิทยา พจน์ชพรกุล
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 111 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :