ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 เมษายน 2561 เวลา 12:17
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ภูมิพงษ์ พงษ์อิ่ม
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 200 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ความลึก24ม.