ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 เมษายน 2561 เวลา 10:53
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เอกชัย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 14 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ :