ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 เมษายน 2561 เวลา 09:22
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เกษม
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 81 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ : ต้องการใช้ เข็มเจาะ จำนวน 81 ต้น ลึก 14 เมตร ได 60 หน้างานระยอง อ.เมือง ใช้ ซีแพค