ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 เมษายน 2561 เวลา 23:13
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ณัฐ นามโสวรรณ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ :