ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 เมษายน 2561 เวลา 15:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ซูก้า
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 34 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ :