ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 เมษายน 2561 เวลา 08:57
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อนันต์
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :