ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 7 เมษายน 2561 เวลา 16:17
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศุทธินี วงศ์สุขหฤทัย
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนราธิวาส
หมายเหตุ : ความลึก 19 เมตร อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส