ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 เมษายน 2561 เวลา 13:21
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บ.เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ทำใน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี