ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 เมษายน 2561 เวลา 08:53
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิรัช วุฒิมงคลชัย
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 86 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ยาว 24 ม รับ 60Ton/ต้น