ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 30 มีนาคม 2561 เวลา 11:27
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บ.รวมนครก่อสร้าง
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 999 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกระบี่
หมายเหตุ :