ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 29 มีนาคม 2561 เวลา 13:45
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อรรถชัย ระชะตะ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 24 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :