ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 26 มีนาคม 2561 เวลา 20:29
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : Kamolwut Yodyingthammakul
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : อ.เมือง