ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 มีนาคม 2561 เวลา 16:42
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นุกูลเรืองทองดี/
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 28 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ : เข็มเจาะ35 ลึก10เมตรครับ