ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 มีนาคม 2561 เวลา 19:41
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อุกฤษ อินทร์จำ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ :