ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 มีนาคม 2561 เวลา 12:42
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 176 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สภ.คูคต