ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 9 มีนาคม 2561 เวลา 15:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : แสงชัย หัฏฐะโสธนะ
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 16 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : ศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ TPIPL อ.บึงพระ จ.พิษณุโลก