ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 มีนาคม 2561 เวลา 10:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อุกฤษ อินทร์จำ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ :