ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:42
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : หจก.เทวาน้ำฟ้า
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทำโรงจอดรถ พื้นที่สามารถเจาะได้ประมาณ 5 - 6 เมตร