ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:15
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อภิชาติ จุลมัญลิก
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :