ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:20
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ดิว
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 102 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : บางใหญ่ ซิตี ตรงข้ามห้างเซนทรัลเวสเกต