ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:12
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สุชาติ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 16 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ : 0.35x7.0ม.=16ต้น 0.50x7.0ม.=8ต้น