ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:10
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สมฤดี
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 5 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ :