ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 มกราคม 2561 เวลา 07:39
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นาย สุทธิพงษ ขุริรัง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สถานทีแถวบางบอ