ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 มกราคม 2561 เวลา 11:47
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ปิ่นปินัทธ์
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 206 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ :