ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 มกราคม 2561 เวลา 16:05
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ปารเมศ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 165 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุ :