ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 มกราคม 2561 เวลา 09:37
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บูรพา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ :