ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 8 มกราคม 2561 เวลา 20:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : Sombat yoosako
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ :