ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 8 มกราคม 2561 เวลา 15:39
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายสุเทพ สุ่มประเสริฐ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 55 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุ : 1.เสาเข็มเจาะขนาด0.35มม.เสริมเหล็กDB12มม.8เส้น ปลอกเกลียว9มม.@0.10ม. 2.dynamic pile load test 2 ต้น 3.seismic test 55 ต้น