ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 6 มกราคม 2561 เวลา 17:28
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ช่างยุทธ
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ :