ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 เวลา 00:27
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : Chuchat Koosongdham
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 100 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ :