ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11:35
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เพิ่มศักดิ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 100 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :