ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15:11
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ดารุณี มิตรกระจ่าง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 2254 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : ขอราคา เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.ยาว 14.00 ม. จำนวน 1145 ต้น เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.ยาว 12.00 ม. จำนวน 62 ต้น เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.ยาว 10.00 ม. จำนวน 1043 ต้น เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.ยาว 8.00 ม. จำนวน 4 ต้น ใช้โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ