ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 ธันวาคม 2560 เวลา 23:43
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เจตต์ จันทุดม
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 40 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :