ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:37
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ณัฐกิตติ์ เหมปั้น
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 24 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุ :