ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:08
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กันต์พจน์ ปัญญา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 44 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ :