ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:38
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พิชาญ. แย้มเผื่อน
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 65 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ซอยกรุงธนบุรี6แยก8