ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:18
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิฑูรย์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 32 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ : ติดลาดกระบัง