ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อิทธิพล
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ติดทางด่วนคลองเตย