ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10:09
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สมพงษ์ โพล้งหิรัญ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 16 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สร้างบ้าน 2 ชั้น ขนาดเสาใช่เท่าไรครับขอคำแนะนำ