ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 14:23
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วันเอก
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระนอง
หมายเหตุ :