ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 กรกฏาคม 2564 เวลา 23:55
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พิชิต
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 29 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : รัชดา35