ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 กรกฏาคม 2564 เวลา 12:11
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : รัชนีกร
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :