ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 13 พฤษาภาคม 2564 เวลา 20:41
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เมธี
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 24 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ :