ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 29 มีนาคม 2564 เวลา 21:40
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นัท
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ :