ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 24 มีนาคม 2564 เวลา 07:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พงษ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 28 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ :