ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 18 มีนาคม 2564 เวลา 08:26
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ฝน
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 110 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :