ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 มีนาคม 2564 เวลา 16:41
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : รัชนี กาญจนวัฒนา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 57 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ : ยาว7เมตรรับน้ำหนัก35ตัน